Políticas de Calidad y Medio Ambiente

Rivera Bus, S.L. somos unha empresa familiar adicada ao transporte de viaxeiros desde 1928 cando Ramón Carballeda adquiriu un Dodger de 16 prazas “fiado” e que foi pagando coa explotación do mesmo. Con el empezou o servizo regular entre Carballiño e Doade que aínda hoxe se conserva.

En Rivera Bus, S.L. entendemos a Calidade e a Xestión Ambiental como o instrumento de xestión mediante o cal se planifican e desenvolven todas as nosas actividades, de maneira que se consiga o cumprimento dos requisitos legais establecidos, das especificacións dos nosos servizos, á vez que se obtén a satisfacción dos nosos Clientes e Usuarios e a minimización do impacto ambiental producido pola nosa actividade facendo especial fincapé nos resíduos xerados, especialmente aqueles de carácter perigoso.

Todo empregado de RIVERA BUS,S.L. desde a dirección ata o de máis recente ingreso, ten que ter en mente a orientación ao cliente e á xestión ambiental, convertindo isto nas metas comúns e no eixo fundamental da organización,que nos permita coñecer as necesidades, queixas, suxestións e desexos dos nosos clientes e satisfacelas plenamente, e coñecer os impactos ambientais xerados polas nosas actividades de xeito que se asegure ao máximo a protección ambiental en todas as nosas actividades.

É por elo que en Rivera Bus, S.L. optamos pola adopción dun modelo de xestión segundo as normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN 13816:2003 e UNE-EN ISO 14001:2004, e a implantación dunha Política de Calidade e Medio Ambiente, que se sustente nas seguintes premisas, que son á vez o marco de referencia para o establecemento dos nosos obxectivos e metas:

– Involucrar ao noso persoal, mediante formación e información e coas súas aportacións, na consecución da Mellora Continua que perseguimos para a realización de servizos de transporte.
– Compromiso de cumprir os requisitos e de mellorar continuamente a eficacia do sistema de xestión de calidade, sempre en busca da plena satisfacción dos nosos clientes.
– O uso de vehículos de alta gama que permitan asegurar o cumprimento da normativa en materia de seguridade e ambiental.
– Coñecer e satisfacer as necesidades e expectativas dos nosos clientes, así como asegurar o cumplimento dos requisitos legais e outros requisitos regulamentarios que sexan de aplicación por tipo de actividade e localización xeográfica da organización.
– Planificación das nosas actividades de tal forma que se asegure a prevención da contaminación, garantizando a mellora continua do noso comportamento na xestión ambiental.
– Formalización, sensibilización e motivación sobre a protección ambiental para lograr unha participación máis activa do persoal, elaborando e impartindo accións permanentes.

A dirección de Rivera Bus, S.L. coa implantación da norma UNE-EN 13816:2003 nos seus Servizos de Transporte Escolar e Discrecional, concretou a súa vontade permanente de mellora nun compromiso cos nosos clientes, que nos esixe asumir uns niveis de calidade de servizo óptimos e permanentes, de acordo cos requisitos da Norma que nos obrigamos a cumprir:

1. Servizo Ofertado.
2. Accesibilidade.
3. Información.
4. Tempo.
5. Atención ao Cliente.
6. Confort.
7. Seguridade.
8. Impacto Ambiental.

Todo elo debe repercutir en conseguir a confianza dos nosos clientes:boa imaxe, fidelización e control de gasto.

Por todo eso, a Dirección comprométese a mellorar continuamente a eficacia do Sistema de Xestión da Calidade e Medio Ambiente mediante revisións do sistema e mediante o establecemento e seguimento de obxectivos e metas de calidade e medio ambiente.

Esta Política de Calidade e Medio Ambiente é entendida, implantada e mantida ao día en todos os niveis da organizaciónd e conta co TOTAL COMPROMISO da Dirección de RIVERA BUS , S.L. que a establece, desenvolve e aplica.

En O Carballiño, a 8 de agosto de 2011.
MANUEL CARBALLEDA RAMOS (Xerente)